این سمپوزیوم با حضور اساتید مختلفی از کشورهای ایران  و ژاپن از رشته های مختلف مرتبط با هنر و معماری در چهار پنل مختلف اهداف سمپوزیوم را به شرح زیر دنبال می کند:

  • پنل 1: آستانگی و 間 یا "ما" در معماری و فضا
  • پنل 2: آستانگی و 間 یا "ما" در تاریخ و تفکر
  • پنل 3: آستانگی و 間 یا "ما"، کانسپت، مفهوم و لغت شناسی
  • پنل 4: آستانگی و 間 یا "ما" در رسانه، نمایش و آیین­ها